6,405 բառեր. 93,438 Թարգմանություններ է.
4,615,432 բառերը / արտահայտությունները, 24,462 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Անգլերեն, Անգլերեն-Ojibwe թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translateojibwe.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0127 / 0.0053 (18)
Վերադառնալ սկիզբ