12,693 բառեր. 87,130 Թարգմանություններ է.
3,308,198 բառերը / արտահայտությունները, 17,534 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Ojibwe, Ojibwe-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translateojibwe.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0167 / 0.0095 (18)
Վերադառնալ սկիզբ