Tại thời điểm này, các Từ điển Ojibwe - Anh có một số 12,693 từ trong ojibwe cũng như 87,130 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 3,308,198 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 17,534 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Ojibwe - Anh, Ojibwe, Anh, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Ojibwe, dịch vụ Ojibwe-Anh, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi translateojibwe.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0115 / 0.0053 (18)
Quay lại đầu trang